Xavier Deweer, Notaris te Olsene (Zulte)

 

Xavier Deweer

Notaris te Olsene (Zulte)

Hoe wijzig je de statuten van je onderneming?

De statuten vormen de basis van de oprichtingsakte van je vennootschap, het document dat bij de opstart van een vennootschap wordt opgesteld. Ze bepalen de  de grondregels van je onderneming.

 

 

 

Procedure

Een onderneming evolueert met de jaren. Zijn er wijzigingen op til, dan kan het zijn dat je de statuten moet aanpassen. Bijvoorbeeld omdat je  nieuwe activiteiten wil ontplooien. Of omdat je bepaalde activiteiten van de vennootschap wil afbouwen. Om de statuten aan te passen, moet je een beroep doen op een notaris. Hij zal een notariële akte opmaken en die laten publiceren.

  • Om de statuten te wijzigen moeten de aandeelhouders samenkomen om over de statutenwijziging te beslissen. Dat gebeurt via een strikte procedure. De aandeelhouders beslissen met een bepaalde meerderheid. Welke meerderheid precies vereist is, hangt af van de beoogde wijziging. De aandeelhouders mogen via een volmacht vertegenwoordigd worden. De notaris zal vaststellen dat de statutenwijziging wordt aangenomen.
  • Vaak zijn er ook verslagen nodig. Deze worden door de bestuurders opgemaakt. Ook bedrijfsrevisoren, boekhouders en accountants zullen soms bepaalde verslagen moeten opmaken.  
  • Eenmaal de nieuwe statuten bekrachtigd zijn, zullen de statuten van je onderneming gewijzigd worden. Dat noemt men de ‘coördinatie van de statuten’.
  • Bovendien moet de buitenwereld  kennis krijgen van de nieuwe regels die gelden op jouw vennootschap. Daarom zal de notaris deze wijzigingen registreren en  publiceren in het Belgisch Staatsblad.

 

 
 

De nieuwe vennootschapsregels: zorg dat je in orde bent met je statuten tegen 1 januari 2024!

De vennootschapsregels zijn grondig gewijzigd sinds 1 mei 2019. Vennootschappen die sindsdien zijn opgericht,  vallen automatisch onder de nieuwe regels. De nieuwe regels hebben een grote impact op de gekozen vennootschapsvorm.

Heb je een vennootschap die is opgericht  vóór 1 mei 2019? Dan zal je de statuten van de vennootschap moeten omvormen om in orde te zijn met de nieuwe regelgeving. Hiervoor doe je beroep op een notaris. Hierbij zijn er verschillende aandachtspunten :

  • Sinds 1 januari 2020 zijn de nieuwe vennootschapsregels ingegaan voor bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen.. Sindsdien moet je de statuten laten aanpassen om deze in overeenstemming te brengen met nieuwe wetgeving.
  • 31 december 2023 is de uiterste deadline. De rechtsvorm van jouw vennootschap neemt dan automatisch één van de nieuwe rechtsvormen aan. Zijn je statuten niet tijdig aangepast? Dan ben je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de potentiële schadelijke gevolgen. Bovendien speelt de automatische omzetting naar een rechtsvorm misschien in jouw nadeel…

Via de statutendatabank s het vandaag mogelijk om de statuten van een vennootschap te consulteren, te downloaden, en om nieuwe versies op te laden in een centrale databank.